• VUÔNG TRÒN GROUP
  • VUÔNG TRÒN GROUP

Khảo sát hiện trạng căn hộ Landmark 81

Ngày 28/12/2018

VTG tiếp tục khảo sát căn hộ ở Landmark 81 Chị Lệ

Hình ảnh khảo sát hiện trạng thực tế căn hộ ở Landmark 81 Chị Lệ

 

 

 

Tư vấn miễn phí

Đối tác

partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
PHONE